Príklad spolupráce

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť spôsob mojej práce, vysvetlím ho na príklade:
SITUÁCIA (biznis):

Ste podnikateľ. Mali ste myšlienku a začali ste podnikať. Celkom sa Vám darí, dokonca až tak, že Vám to začína prerastať cez hlavu. Objednávky sa kopia, v práci ste čím ďalej tým dlhšie, nemáte čas na rodinu, vzrastá napätie - vaše vnútorné, no aj doma, v súkromí. Viete, že ďalej už takto pokračovať nemôžete, no musíte  niečo urobiť, aby ste boli opäť v pohode.

Ak sme sa s klientom dohodli, že použijeme koučing na ujasnenie si toho čo klient naozaj chce, vedieme koučovací rozhovor (trvá cca 1-1,5hod). 
Ako už bolo spomenuté, ľudia sú rôzni, majú iné povahy, uznávajú iné hodnoty,.. Preto sa môže stať, že pri koučovaní prídeme aj k rôznym záverom. Uvediem niekoľko:

Klient A pri koučovaní zistí, že je pre neho veľmi dôležitý pokoj a kľud. Nemá v láske stres a vlastne nemá ani potrebu nejak expandovať na trh. Financie mu stačia na pokojný život, ktorý chce  stráviť čo najviac doma pri rodine. Zistí, že potrebuje zredukovať svoju prácu tak, aby ho príliš nezaťažovala, no zároveň zabezpečovala  finančný štandard.
Toto uvedomenie mu ukáže ďalší postup- možno lepší timemanagement, možno stanovenie si priorít, možno sa bude chcieť naučiť alebo  zlepšiť si svoje obchodné alebo manažérske zručnosti, aby mu práca išla  lepšie a rýchlejšie,..
To, či budeme spolupracovať ďalej na dosiahnutí cieľa  a akú formu ďalšej spolupráce zvolíme (koučing, konzultácie, vzdelávanie, či externé manažovanie), to záleží na obojstrannej dohode.


Klient B pri koučovaní zistí, že jeho snom je, aby firma rástla, rozvíjala sa. A to nielen do obratov, no aby sa rozrástla aj o nových zamestnancov. Zistí že chce byť úspešný a významný v danej oblasti.  Je ochotný  ísť ešte na plné obrátky, pokiaľ si nenájde zamestnancov, ktorí mu s  biznisom pomôžu. Na to, aby to dosiahol, potrebuje "vyšpičkovať" svoje obchodné a manažérske zručnosti (plánovanie, riadenie, stanovovanie si správnych cieľov, komunikácia, prijímanie nových ľudí, ich adaptovanie....) 
Vtedy si vieme dohodnúť ďalšiu spoluprácu, ktorá mu pomôže dosiahnuť stanovený cieľ. Záleží len od formy, ktorú si klient zvolí, či už na základe uvedomenia z koučingu, alebo podľa výsledku konzultácie.

Klient C pri koučovaní zistí, že je na tom podobne, ako klient B, len s tým rozdielom,  že sa chce venovať iba tým činnostiam, ktoré bavia jeho. Potrebuje napríklad nájsť, vybrať a vyškoliť pracovníkov, alebo potrebuje aby prijatí zamestnanci boli profesionálni a samostatní. Klient sa však chce venovať iba dohadovaniu obchodov, teda tomu, čo robí rád. Preto  s tým ostatným potrebuje pomoc inej osoby, ktorá napr.povedie výberové pohovory, adaptuje nových zamestnancov a manažérov, zabehne chod "novorozrastenej firmy". V prípade, že sa spolupráca osvedčí, môže klient  s externistom pracovať na ďalších  projektoch.