EXTERNÉ MANAŽOVANIE

...svet je plný ochotných ľudí - jedni sú ochotní pracovať, druhí sú ochotní nechať ich pracovať :-).....  

VZDELÁVANIE

Ak  potrebujete  Vy, alebo Vaši ľudia naučiť sa a/alebo rozvinúť  obchodné zručnosti (príprava, telefónovanie, predajné techniky, zvládanie námietok..), prípadne manažérske zručnosti (plánovanie, riadenie/ vedenie obchodného tímu, komunikovanie, prezentovanie, vedenie výberových pohovorov, adaptovanie nových ľudí,...) - vtedy  Vám školiteľ môže pomôcť. Naučí, ukáže a dá spätnú väzbu. /kontakt

EXTERNÉ MANAŽOVANIE

Ak Vám chýbajú správni ľudia, môžete využiť služby externistu.
Ten Vám pomôže ak potrebujete:
- prijať nových ľudí  (vedenie výberových pohovorov)
- adaptovať nových zamestancov (pravidlá, prvé dni,..) 
- vypracovať nejaký projekt (napr. na zvýšenie produktivity, pri zavádzaní zmien,...)a/alebo ho aplikovať  do praxe,..