MGkoucing.sk

koučing, konzultácie, vzdelávanie, rozvoj

....každý z nás je jedinečný....


Ak vychádzame z toho, že každý z nás je iný, každý žije v inom  prostredí, má iných ľudí okolo seba, inú "životnú náladu", iný pohľad na svet, iné
schopnosti, ....potom "liek, ktorý zaberá" na situáciu,  v ktorej sa človek aktuálne nachádza, je tiež  pre každého iný. 
Ak je správne stanovená "diagnóza" , záleží len na nás, ktorý liek si vyberieme - koučing, konzultácie, či vzdelávanie? 
Ako sa dozvieme, čo je pre nás vhodné, čo nám v danej situácii pomôže?
Poďme sa na to pozrieť.

...kľúč, ktorý otvára netušené možnosti....

KOUČING

Ak hľadáte odpovede,  neviete sa rozhodnúť,  trápite sa nad nejakou situáciou a neviete si rady,  máte sen, no neviete, ako ho dosiahnuť,...vtedy je čas na stretnutie s koučom.
Kouč je osoba, ktorá neradí, neposudzuje, ani "neopravuje" koučovaného. Plne koučovaného rešpektuje a dôveruje mu, že hľadané odpovede  nájde klient sám. Kouč ho iba sprevádza pri jeho uvažovaní. Kouč sa pýta. Vďaka otázkam si koučovaný sám ujasní, čo je pre neho v danej situácii najlepšie a aké ďalšie kroky má podniknúť. Klient pri tom využíva  svoju vnútornú silu, nachádza svoj skrytý potenciál a preberá zodpovednosť za svoje činy. To je  pre neho významný benefit, ktorý výrazne ovplyvňuje celý jeho ďalší život./koučing


...kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá dôvod...

KONZULTÁCIE/poradenstvo

Je to vhodný spôsob, ak hľadáte riešenie situácie a rozhodli ste sa pre pomoc "zvonku". Hľadáte niekoho, kto Vám v aktuálnej situácii poradí. Zväčša je to odborník na danú oblasť. Na základe konzultácie sa následne rozhodnete, aké kroky ďalej podniknete. /konzultácie

....Naučiť sa vieme len to, čo je myseľ schopná pochopiť...  

VZDELÁVANIE/ rozvoj

Viete presne čo chcete, viete ako máte postupovať, aby ste dosiahli svoj cieľ.
No chýbajú Vám, alebo Vašim zamestnancom potrebné zručnosti (hard aj soft skills)
Vtedy prichádza na rad vzdelávanie, rozvoj.
/vzdelávanie-rozvoj

Ako Vám viem byť prínosná práve ja?

Práve vďaka vlastným skúsenostiam, vedomostiam a odbornosti, viem "diagnostikovať", ktoré spôsoby, metódy, rozhovory, či techniky, môžu byť pre Vás prínosné najviac. Zohľadňujem pri tom Vás, ako celok - Váš temperament, hodnoty, nastavenia, schopnosti, vzorce správania.
Na to, či Vám viem byť užitočná  práve ja, je však potrebné krátke úvodné stretnutie. Je potrebné zistiť, či spolu "ladíme", či forma, ktorou pracujem, Vám vyhovuje, a či "vyhovujete" aj Vy mne :-))

Dohodnite si so mnou 30 minútové bezplatné stretnutie a zistite viac./o-mne