MGkoucing.sk

koučing, konzultácie, vzdelávanie, externé manažovanie

....každý z nás je jedinečný....


Ak vychádzame z toho, že každý z nás je iný, každý žije v inom  prostredí, má iných ľudí okolo seba, inú "životnú náladu", iný pohľad na svet, iné
schopnosti, ....potom "liek, ktorý zaberá" na situáciu,  v ktorej sa človek aktuálne nachádza, je tiež  pre každého iný. 
Ak je správne stanovená "diagnóza" , záleží len na nás, ktorý liek si vyberieme - koučing, konzultácie, či vzdelávanie? 
Ako sa dozvieme, čo je pre nás vhodné, čo nám v danej situácii pomôže?
Poďme sa na to pozrieť.

...kľúč, ktorý otvára netušené možnosti....

KOUČING

Ak hľadáte odpovede,  neviete sa rozhodnúť,  trápite sa nad nejakou situáciou a neviete si rady,  máte sen, no neviete, ako ho dosiahnuť,...vtedy je čas na stretnutie s koučom.
Kouč je osoba, ktorá neradí, neposudzuje, ani "neopravuje" koučovaného. Plne koučovaného rešpektuje a dôveruje mu, že hľadané odpovede  nájde klient sám. Kouč ho iba sprevádza pri jeho uvažovaní. Kouč sa pýta. Vďaka otázkam si koučovaný sám ujasní, čo je pre neho v danej situácii najlepšie a aké ďalšie kroky má podniknúť. Klient pri tom využíva  svoju vnútornú silu, nachádza svoj skrytý potenciál a preberá zodpovednosť za svoje činy. To je  pre neho významný benefit, ktorý výrazne ovplyvňuje celý jeho ďalší život./koučing


...kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá dôvod...

KONZULTÁCIE/poradenstvo

Je to vhodný spôsob, ak hľadáte riešenie situácie a rozhodli ste sa pre pomoc "zvonku". Hľadáte niekoho, kto Vám v aktuálnej situácii poradí. Zväčša je to odborník na danú oblasť. Na základe konzultácie sa následne rozhodnete, aké kroky ďalej podniknete. /konzultácie

...svet je plný ochotných ľudí - jedni sú ochotní pracovať, druhí sú ochotní nechať ich pracovať :-).....  

VZDELÁVANIE/EXTERNÉ MANAŽOVANIE

Viete presne čo chcete, viete ako máte postupovať, aby ste dosiahli svoj cieľ.
No chýbajú Vám, alebo Vašim zamestnancom potrebné zručnosti.
Vtedy prichádza na rad vzdelávanie.
Ak Vám však chýbajú ľudia, ktorí by Vám pomohli, môžete využiť služby externého manažéra. Ten Vám dokáže pomôcť pri hľadaní a výbere toho správneho zamestnanca, pri jeho adaptácii,...
Ak Vám stačí len dočasná pomoc na nejakom projekte a neplánujete prijať žiadneho stáleho zamestnanca, vtedy je externista veľmi rozumné riešenie, ktoré šetrí čas aj peniaze./vzdelávanie-externé-manažovanie

Nielen pri koučovaní je vhodné krátke úvodné stretnutie, na ktorom kouč/konzultant  aj koučovaný/klient  takmer okamžite zistia, či "ladia" a či ich vzájomná spolupráca môže byť pre nich prínosná. Ak áno, nastavia si podmienky ďalšej  spolupráce.