KOUČING

.....kľúč, ktorý otvára netušené možnosti.....

Ak pracujete s ľuďmi, viete, že je to veľmi náročná práca. Ľudia sú rôzni. Majú svoje názory, nálady, povahy,.. Niektorí  sú rýchli, iní  zase pomalí, niektorí sú  extroverti, poniektorí naopak introverti,.. Niektorí  konajú ihneď, iní si to potrebujú najskôr premyslieť, niektorí sú šikovnejší v tom, iní zase v inom, ... Každý má svoje vnútorné nastavenie, uznáva určité hodnoty, rôzne znáša životné situácie,.. 
Preto riešenie jednej rovnakej situácie je pre rôznych ľudí iné. 


KOUČING je spôsob, akým sa viete dopracovať k riešeniu, ktoré je pre Vás to najlepšie. Sú  pritom akceptované Vaše hodnoty, Vaše presvedčenia a aj situácia, v ktorej sa práve  Vy nachádzate.


....pri koučovaní  ide veľakrát o nájdenie malého detailu, ktorý má však zásadný význam pre celý  Váš ďalší život...

...a zrazu všetko do seba zapadá....

Koučing vie byť veľmi užitočný  v práci (biznis koučing), aj v osobnom živote (life koučing). V každodennom živote sa tieto dve oblasti navzájom ovplyvňujú. Veľakrát, keď si klient vyrieši problémy doma, prejaví sa to na väčšej spokojnosti v práci a naopak.

BIZNIS KOUČING  je výborný spôsob, ako dosiahnuť vyššiu profesionalitu a samostatnosť seba/zamestancov, čo je významný benefit pre každého zamestnaca, či celú firmu. 

Je vhodný na: 

- naučenie a rozvoj zručností obchodníkov alebo manažérov,  na vyriešenie problémov, pri robení dôležitých obchodných rozhodnutí, na zlepšenie osobnej výkonnosti, pri zmene riadenia, alebo správania,..

-na vyriešenie konfliktných pracovných vzťahov, pri timemanagemente, pri ujasňovaní si priorít, pri potrebe zvýšenie rešpektu, na zvládnutie zmien, nových výziev, stresu alebo strachu zo zlyhania,..

- na rozvoj líderskych schopností,  pri stanovovaní  správnych cieľov, pri nastavovaní stratégie,... 

- pri nedostatočnej komunikácii, slabej  spolupráci, pri negativizme v kolektíve,..

ŽIVOTNÝ KOUČING pomôže pri týchto situáciách:
-pri hľadaní spokojnosti a vyrovnanosti vo svojom živote a práci, pri hľadaní vyššieho zmyslu, pri objavovaní toho, čo naozaj chce od života,
-pri robení zásadných zmien,
-pri rozvoji komunikácie vo vzťahoch
-pri zvyšovaní sebadôvery, sebavedomia
-ale aj pri bežných otázkach ako schudnúť, ako začať cvičiť, ako sa naučiť cudzí jazyk,...

Aby koučing fungoval, je potrebné aby koučovaný sám chcel, aby bol otvorený  novým veciam, aby koučovi dôveroval. Inak to bude len bežná "debata" bez dosiahnutia želaného cieľa. 
Aby spolupráca bola zmysluplná, je potrebné krátke úvodné stretnutie, na ktorom si obe strany overia vzájomné "ladenie", ktoré je pre koučovanie dôležité. /home