...Naučiť sa vieme len to, čo je myseľ schopná pochopiť...

VZDELÁVANIE, ROZVOJ, OSOBNOSTNÝ RAST V ŽIVOTE

Ja sama sa veľmi rada vzdelávam, rozvíjam, osobnostne rastiem. Preto som už zažila XY školení, kurzov, aj samoštúdia, pozorovania, či analyzovania. Neostala som iba pri teórii, aplikovala som zistené aj v praxi. Preto viem, čo mi bolo prínosné, čo menej, alebo dokonca, čo mi absolútne nič neprinieslo - možno iba stratu času, peňazí a energie.
 

Prečo?

Pochopila som, že nie všetky informácie, kurzy, návody  boli pre mňa vhodné v tom danom čase a v danej situácii. Na to, aby človek pochopil to, čo pochopiť má, naučil sa to, čo sa naučiť má, rýchlo a efektívne, s radosťou a nadšením a následne to využíval v práci, či pri dosahovaní svojich vízií, potrebuje:
Poznať sám seba, vedieť kam smeruje, prečo to vlastne robí, čo ho motivuje. Koučovacie otázky sú výborným nástrojom na ujasnenie si toho všetkého.
Poznať  na akom "stupni vzdelania/rastu " sa momentálne nachádza. Ak začína nejakú novú profesiu, či podnikanie, potrebuje sa naučiť najprv základy. Až následne môže tie základné zručnosti ďalej rozvíjať, cibriť, dopĺňať,.. stať sa majstrom.
Vykročiť , no  zohľadniť pri tom svoje momentálne schopnosti, hodnoty a možnosti,.. a NEPRESTAŤ robiť (samozrejme so sebareflexiou :-))

VZDELÁVANIE, ROZVOJ V BIZNISE

Ako manažér, či riaditeľ som hľadala vhodný spôsob, ako posunúť praktické informácie a návody ďalej, medzi svojich ľudí. Absolvovali sme aj množstvo spoločných školení, ktoré organizovalo firemné oddelenie rozvoja a vzdelávania. Všimla som si napríklad, že to, čo mne, riaditeľke, dávalo veľký zmysel a prínos, pre niektorých obchodníkov, či manažérov, bola podľa nich len strata času.
Tým, že som si predtým osobne prešla pozíciou obchodníka aj manažéra, uvedomila som si ten iný uhol pohľadu, našu rozdielnosť nielen v pozíciách, ale aj v prioritách, temperamente, hodnotách, mentalite, v aktuálnej životnej situácii..
Aj význam vety " Štruktúra nižšie nikdy nepochopí štruktúru vyššie", dávala čím ďalej tým väčší význam.

Ako Vám viem pomôcť?

Kedysi som sa zameriavala na rozvoj obchodných a manažérskych zručností (telefonovanie, zvládanie námietok, predajný rozhovor, vedenie porád, dávanie spätnej väzby, vedenie rozvojových rozhovorov, plánovanie,...). Používala som pri tom štandardné metódy - naučiť, ukázať, natrénovať, aplikovať v praxi. Posun bol u niekoho rýchlejší, trvalejší, u niekoho menej rýchly či krátkodobý.
Mojou priateľkou je analýza, typológia ľudí, psychológia a tiež práca s energiou, preto som sa tým začala zaoberať komplexne, všímať si detaily.
Dnes preferujem vzdelávanie a rozvoj na mieru. Zohľadňujem pri tom všetky vyššie uvedené aspekty.

Čo môžete očakávať?

Na to, aby som vedela ľuďom efektívne pomôcť, potrebujem sa prispôsobiť ich momentálnym zručnostiam a schopnostiam. Môžem byť excelentný školiteľ, môžem vedieť veľa zaujímavých informácií, poznať výborné techniky na rozvoj. To mi však môže byť úplne zbytočné,  ak sa nepresuniem do pozície iba o jeden stupeň viac, ako sú momentálne zručnosti školeného. Prečo? Lebo iba tak dokáže byť školiteľ  najviac prínosný -informácie dávajú školenému zmysel, dokáže ich pochopiť a aplikovať v praxi. Preto najprv identifikujem, čo klient chce, akú má víziu, kde sa momentálne nachádza, aké má aktuálne schopnosti a zručnosti. Na základe toho spoločne nastavíme cestu krok za krokom k rozvoju, k dosiahnutiu toho, čo klient chce.

Pracujem so širokou škálou vzdelania a rozvoja - od základných obchodných, manažérskych zručností /kompetencií  a  schopností lídra-  až po stupne, kde sa pracuje s nastavením mysle,  uvedomovaním  si podvedomých  vzorcov správania, s energetickými princípmi,... Práve  pochopenie a odstránenie týchto limitov v nás, prináša klientovi  zásadné a trvalé zmeny v celom ďalšom živote.

Témy na rozvoj - mäkké zručnosti (softskills)

  • efektívna komunikácia
  • interpersonálne schopnosti
  • vedenie tímu
  • časový  manažment 
  • zvládanie konfliktov,..

Ale aj témy súvisiace s vnútorným rastom:

  • umenie povedať nie
  • syndróm  "dobrého dievčaťa"
  • poznanie samého seba, uvedomovanie si podvedomých vzorcov a reakcií, ich vplyv na osobný a profesijný život